Wat is aanhoudende pijn?

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden.

Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over.

Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel.

 

Over het netwerk

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck.

Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn.

Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens het protocol dat is opgesteld volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra, pijnpoli’s en andere professionals in de 1e lijn.

Behandeling

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee om gaat.
Het uiteindelijke doel is:

zelf invloed hebben op de pijn

beter kunnen functioneren met pijn

betere kwaliteit van leven ervaren.

Bij sommige mensen kan door anders met de pijn om te gaan, pijnvermindering bereikt worden.

Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Ook de behandelduur wisselt per persoon.

 

Onderdelen van de behandeling

1. Leren omgaan met de pijn

2. Evenwicht belasting-belastbaarheid

3. Lichaamsbewustwording & Ontspanning