Waarom kiezen voor Oefentherapie

Oefentherapie Cesar-Mensendieck heeft u er wel eens van gehoord?

Onbekend maakt onbemind, maar vraag eens rond onder vrienden & kennissen en dan blijkt dat er meer mensen de therapie kennen dan u dacht.


Een therapie met als doel u inzicht te geven in uw manier van bewegen en met aandacht voor wat u kunt verbeteren.


U zal dan merken dat een juist houdings- en bewegingspatroon & het vinden van een balans tussen uw belasting en belastbaarheid, een verandering zullen geven in hoe u zich voelt.

Oefentherapie Cesar


  • Therapie sessies van 30 minuten waarin u zich bewust wordt van uw houding en beweging.

  • Adviezen om uw houding te veranderen.
    begeleiding om de veranderingen door te voeren in uw dagelijks leven. Want alle gedragsveranderingen zijn moeilijk.


  • Oefeningen om pijnklachten of stijfheid/gespannenheid te verminderen of spierkkracht te vergroten.

Alle oefeningen die u krijgt kunt u thuis uitvoeren.

Wilt u meer weten over hoe deze behandeling eruit ziet?

Slaapoefentherapie


Draaien, woelen, piekeren, gewoonweg wakker zijn terwijl de rest van de wereld slaapt.


Gelukkig biedt Slaaptherapie een houvast. Slaapoefentherapie maakt inzichtelijk welke factoren uit uw leven een negatieve invloed hebben op het slapen. Daarin zoeken we naar een passende oplossing voor jou.