Rinske Toebes

In 2012 ben ik afgestudeerd als oefentherapeut Cesar een HBO opleiding in Utrecht gericht op bewegingsleer en gedragsverandering. De combinatie van de anatomische kennis (waar zit wat in het lijf), fysiologische kennis (hoe werkt dat dan in het lijf) en psychologie (wat denk je wat voel je) maakt mijn werk super interessant.

In mijn behandelingen vind ik het belangrijk dat men zich gehoord voelt. Er is dan ook veel ruimte om je verhaal te vertellen.

Mijn doel is dat ik inzicht kan geven in waarom de klachten er zijn en welke oplossingen er zijn. Vervolgens wil ik u begeleiden in het oplossen/ om gaan met het probleem. 

Sinds mijn basisopleiding ben ik mij steeds meer gaan richten op de psychologische kant van (pijn)klachten. Dit komt samen in de behandelingen van slaapproblemen en chronische pijnklachten. De scholingen om mij te verdiepen en de kwaliteit van mijn behandeling te vergroten waren dan ook gericht op:

- Slaap, bij zowel baby's, kinderen, pubers, volwassenen, senioren maar ook in bijzondere levenfases zoals bij de overgang en tijdens de zwangerschap. 

- Behandeling kunnen geven volgens het protocol van Netwerk chronische pijn. Hiervoor zijn jaarlijks meerdere intervisiebijeenkomsten om de nieuwste kennis te delen. 

 

Naast het werken in mijn eigen praktijk werk ik ook nog 12 uur per week in de ouderenzorg als oefentherapeut cesar. 

 


Tijdlijn

2023- Scholing (de aanloop naar) de Overgang

2022 - Scholing Slaapoefentherapie bij zwangerschap en baby's

2018 - Scholing en Aangesloten bij netwerk Chronische Pijn

2018 - werkzaam bij Vilente

2016 - Scholing Slaapoefentherapie voor volwassenen, pubers en kinderen

2016 - Start Oefentherapie Velperweg

2012- 2018 Waarnemend Oefentherapeut Cesar

2008 - 2012 HBO opleiding Oefentherapie Cesar

 

Partners / samenwerking met

Ik werk met verschillende partners samen. Deze staan hieronder vermeld

BeroepsverenigingOnderdeel van Gezondheidscentrum Velperweg

registratienummerr: 49912581894

patiënttevredenheids onderzoek